ΟΠΕΚΕΠΕ: Διευκρινίσεις για τις διορθώσεις ΟΣΔΕ – Τι ισχύει για οικολογικά σχήματα και αγροτεμάχια

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διευκρινίσεις για τις διορθώσεις ΟΣΔΕ – Τι ισχύει για οικολογικά σχήματα και αγροτεμάχια

Το ΟΣΔΕ θα παραμένει ανοιχτό έως τις 15 Δεκεμβρίου 2023

Διευκρινίσεις για τα πεδία των οικολογικών σχημάτων και των αγροτεμαχίων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ 2023), τα οποία είναι προς επεξεργασία, δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι το ΟΣΔΕ θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2023 για να ληφθούν υπόψη οι διορθώσεις στην πληρωμή της εξόφλησης της βασικής ενίσχυσης.

Ειδικότερα, τα πεδία των οικολογικών σχημάτων και των συνδεδεμένων καθεστώτων είναι ανοιχτά προς επεξεργασία. Δεν επιτρέπεται όμως η προσθήκη αιτήματος για τα καθεστώτα του βαμβακιού, του ρυζιού και του καλαμποκιού.

Οι μεταβολές στα οικολογικά σχήματα θα είναι εφικτές και μετά την πληρωμή της εξόφλησης της βασικής ενίσχυσης (Βασική Εισοδηματική Στήριξη για τη Βιωσιμότητα) για χρονική περίοδο, που θα οριστεί το επόμενο διάστημα.

Τα αλφαριθμητικά πεδία της αίτησης (πχ iban, προσθήκη αιτημάτων κλπ) είναι ανοιχτά προς επεξεργασία.

Να σημειωθεί ότι οι μεταβολές στα οικολογικά σχήματα θα είναι εφικτές και μετά την πληρωμή της εξόφλησης της βασικής ενίσχυσης (Βασική Εισοδηματική Στήριξη για τη Βιωσιμότητα) για χρονική περίοδο, που θα οριστεί το επόμενο διάστημα.

Παρακολούθηση εκτάσεων (monitoring)

Στο πλαίσιο των ελέγχων με παρακολούθηση εκτάσεων (monitoring) και προς διευκόλυνση των παραγωγών στη διαχείριση των αναρτημένων αποτελεσμάτων, επισημαίνονται τα εξής ως προς τις ενδεχόμενες ενέργειες:

Κίτρινο αγροτεμάχιο. Το αγροτεμάχιο έχει κριθεί μη σύμμορφο ως προς το δηλούμενο καθεστώς. Ο γεωργός έχει τις εξής επιλογές:

Να τροποποιήσει το αγροτεμάχιό του. Μπορεί να προβεί σε διαγραφή αγροτεμαχίου, τροποποίηση γεωμετρίας ή κατάτμηση του αγροτεμαχίου του εντός των αρχικών ορίων. Επίσης μπορεί να προβεί σε αφαίρεση αιτήματος του καθεστώτος ή αλλαγή καλλιέργειας ή ποικιλίας, χωρίς μεταβολή στη γεωμετρία του αγροτεμαχίου.

Εφόσον επιμένει στην ορθότητα του αγροτεμαχίου του, να αποστείλει γεωσημασμένη φωτογραφία μέσω της εφαρμογής Agri-SNAP GR (λεπτομερείς οδηγίες χρήσης έχουν αναρτηθεί τόσο στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και στην ΕΑΕ 2023).

Λευκό αγροτεμάχιο. Το αγροτεμάχιο δεν κατέστη δυνατόν να λάβει αποτέλεσμα – συμπέρασμα. Ο γεωργός πρέπει να αποστείλει γεωσημασμένη φωτογραφία μέσω της εφαρμογής Agri-SNAP GR.

Επίσης, η διαδικασία λήψης και αποστολής γεωσημασμένων φωτογραφιών μπορεί να πραγματοποιείται διαρκώς και είναι ανεξάρτητη του αν η αίτηση είναι ανοικτή για αλλαγές ή όχι.

ΠΗΓΗ

COPY/PASTE ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ