Δήμος Aρχαίας Oλυμπίας: Υπογραφή σύμβασής για τον έλεγχο και τη βελτίωση του δημοτικού σχολείου Πελοπίου

Δήμος Aρχαίας Oλυμπίας: Υπογραφή σύμβασής για τον έλεγχο και τη βελτίωση του δημοτικού σχολείου Πελοπίου

Το κτίριο που στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο Πελοπίου είναι διώροφο κτίσμα με ημιυπόγειο, κατασκευάστηκε το 1929 και λειτουργεί ως εκπαιδευτική μονάδα ανελλιπώς από το 1932

Μια σημαντική στιγμή για τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, σήμερα (02/05), με την υπογραφή της Σύμβασης για την εκπόνηση υπηρεσιών εργαστηριακής αντοχής υφιστάμενων δομικών στοιχείων του Δημοτικού Σχολείου Πελοπίου.

Στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας έγινε πρόσφατα η καταγραφή των κτιρίων εκπαιδευτικών μονάδων διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης, λειτουργούντων και μη, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην πλατφόρμα καταγραφής του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς χρήσης – Έλεγχος δομικής Τρωτότητας του Υπουργείου Κλιματικής κρίσης και Πολιτικής Προστασίας – Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ).

Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου και ένα από τα σοβαρότερα θέματα που παραμένουν είναι πώς μπορούμε να διαχειριστούμε και να βελτιώσουμε το ήδη υφιστάμενο σχολικό κτίριο.

Το κτίριο που στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο Πελοπίου είναι διώροφο κτίσμα με ημιυπόγειο, κατασκευάστηκε το 1929 και λειτουργεί ως εκπαιδευτική μονάδα ανελλιπώς από το 1932. Αντικειμενικά, διαπιστώθηκε ότι είναι ένα από τα παλαιότερα κατασκευασμένα κτίρια εκπαίδευσης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και ένα από τα κτίρια εκπαίδευσης μεγάλης δυναμικότητας.

Προκειμένου να επιτευχθεί ένας ορθός σχεδιασμός για την βιωσιμότητα της σχολικής μονάδας άμεση προτεραιότητα είναι ο προσδιορισμός των μηχανικών χαρακτηριστικών των κρίσιμων υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του κτιρίου.

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η διερεύνηση της υφιστάμενης αντοχής φερόντων και μη φερόντων δομικών στοιχείων του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Πελοπίου προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τον στατικό και αντισεισμικό έλεγχο του κτιρίου και την πιθανή ενίσχυση αυτού.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΗΣΕΙΣ