Πύργoς: Ξεκινούν oι εγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς 

Πύργoς: Ξεκινούν oι εγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς 

Από την Παρασκευή 10 έως και τις 31 Μαΐου 2024 για την σχολική περίοδο 2024-2025.

Από αύριο (Παρασκευή 10 Μαΐου 2024), ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφών παιδιών στο Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Πύργου για την σχολική περίοδο 2024-2025 και θα διαρκέσουν έως και τις 31-05-2024.

Αυτό έγινε γνωστό από το Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών με γραπτή ανακοίνωση που εξέδωσε.

Για την εγγραφή των παιδιών πρέπει να υποβληθεί από τους γονείς, αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 8:30 μέχρι τις 13.30 (ή με ταχυδρομική αποστολή) και στους τρεις Παιδικούς Σταθμούς του Τμήματος κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

1 ος Π.Σ. Πύργου Γορτυνίας 48 τηλ. 2621022251 email: paidikipirgu@gmail.com

Π.Σ Επιταλίου τηλ. 2621071204

Π.Σ. Καράτουλα τηλ. 2621180024

Τα απαιτούμενα έντυπα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.cityofpyrgos.gr)

Γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για παιδιά που συμπληρώνουν τα 2,5 έτη έως 30-09-2024 και μέχρι την εγγραφή τους στo Νηπιαγωγείο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. 1.Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης με το έντυπο Ε4, για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.  2.Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή φωτοαντίγραφο της τελευταίας απόδειξης πληρωμής εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, κ.λπ. 3.Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) σε ισχύ εφόσον οι γονείς είναι άνεργοι.

Β. Ατομική κάρτα υγείας παιδιού (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία) και φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται.

Γ. Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, για την οικογενειακή κατάσταση της οικογένειας  του παιδιού. 1. Αριθμός παιδιών της οικογένειας, 2. Κοινωνικό πρόβλημα (ορφανό, γονείς διαζευγμένοι ή σε διάσταση, αναπηρία σωματική ή πνευματική γονέα) συνοδευόμενη από τα απαραίτητα έγγραφα,  3.Υπεύθυνα άτομα που θα παραλαμβάνουν το παιδί – ώρα αποχώρησης.

Δ. Εκκαθαριστικό  σημείωμα της εφορίας,  του  φορολογικού έτους 2023

Ε.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ΣΤ. Οι αλλοδαποί θα υποβάλλουν και την άδεια  νόμιμης παραμονής τους στη χώρα.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ

Η καταβολή των τροφείων θα γίνεταιανάλογα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημακαισύμφωναμε την αριθ. 222/2011 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Δήμου Πύργου, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 294/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου. Απαλλάσσονται όσοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000,00 ευρώ.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΗΣΕΙΣ