Ευρωεκλογές 2024: Με αμοιβή και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής

Ευρωεκλογές 2024: Με αμοιβή και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής

Πώς καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης για όσους κληθούν στην εφορευτική επιτροπή στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου

Αποζημίωση θα λάβουν όσοι κληθούν να «εργαστούν» ως εφορευτική επιτροπή στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024. Η πληρωμή της εφορευτικής επιτροπής προβλέπεται σε διάταξη του νόμου 5083/2024 και το ύψος της αποζημίωσης θα γίνει γνωστό με νεότερη απόφαση που αναμένεται να εκδώσουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών.

Υπενθυμίζουμε ότι η πληρωμή για την εφορευτική επιτροπή καθιερώθηκε για πρώτη φορά στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου. Το ύψος της αποζημίωσης τότε είχε καθοριστεί στα 40 ευρώ για την πρώτη Κυριακή και στα 30 ευρώ για τη δεύτερη. Η καταβολή αποζημίωσης σε όσους καλούνται ως εφορευτική επιτροπή κρίθηκε ως απαραίτητη για την εκλογική διαδικασία, καθώς έχει παρατηρηθεί πολύ χαμηλή συμμετοχή στις εφορευτικές επιτροπές, με αποτέλεσμα να διεξάγουν τις εκλογές συνήθως ο δικαστικός αντιπρόσωπος με ένα γραμματέα. 

Να σημειωθεί ότι οι πολίτες που αποτελούν την εφορευτική επιτροπή στις εκλογές επιλέγονται μετά από κλήρωση και η συμμετοχή τους, εφόσον κληθούν, είναι υποχρεωτική. Για τον λόγο αυτό δικαιούνται άδεια τόσο για την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, όσο και για την επόμενη, εφόσον η άδεια συνδέεται με τη διαδικασία.

Πώς αμείβεται ο γραμματέας

Να σημειωθεί ότι για την διεξαγωγή των εκλογών, εντός των εκλογικών τμημάτων όλης της χώρας, εκτός των δικαστικών αντιπροσώπων (δικηγόροι) και της εφορευτικής επιτροπής βρίσκονται και οι γραμματείς για τους οποίους προβλέπεται επίσης πληρωμή. 

Ο γραμματέας που εργάζεται στις εκλογές δικαιούται αποζημίωση η οποία στο ποσό των 120,00 € για κάθε ημέρα απασχόλησης. Στους γραμματείς ωστόσο δικαιολογείται μία ημέρα απασχόλησης, οπότε, σύμφωνα με το άρθρο του proson, ο συνολικός μισθός που μπορούν να λάβουν για μία ημέρα είναι 120 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα καταβαλλόμενα ποσά είναι ακατάσχετα, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση, φόρο εισφορά ή κράτηση υπέρ τρίτων κ.λπ., δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος και δεν συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς το ελληνικό δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία.

Εκλογική άδεια

Όλοι οι πολίτες που ψηφίζουν μακριά από τον τόπο διαμονή τους δικαιούνται εκλογική άδεια. Βάσει των υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατά τις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες, ο αριθμός των ημερών άδειας εξαρτάται από την απόσταση και έχει συνήθως έχει ως εξής:
 
Για εργαζόμενους με πενθήμερο:

  • από 200 – 400 χλμ., μια εργάσιμη ημέρα
  • από 401 και πάνω, δύο εργάσιμες ημέρες
  • για τα νησιά μέχρι 3 ημέρες

Για εργαζόμενους με εξαήμερο:

  • από 100 – 200 χλμ., μια εργάσιμη ημέρα
  • από 201 – 400 χλμ., δύο εργάσιμες ημέρες
  • από 401 και πάνω, τρεις εργάσιμες ημέρες
  • για τα νησιά μέχρι 3 ημέρες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2024