Δήμος Zαχάρως: Ολοκλήρωση Α’ κύκλου Προγράμματος Κατάρτισης Νέων Γεωργών

Δήμος Zαχάρως: Ολοκλήρωση Α’ κύκλου Προγράμματος Κατάρτισης Νέων Γεωργών

Σε συνεργασία με το Κέντρο «Δήμητρα» Πύργου

Ολοκληρώθηκε, την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024, το πρόγραμμα κατάρτισης 25 Νέων Γεωργών που δραστηριοποιούνται στο δήμο Ζαχάρως, στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις», για τους δικαιούχους της 3ης Προκήρυξης του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020».

Το πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 150 ωρών, ξεκίνησε στις 22 Απριλίου 2024 και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Όλγα Αβραμοπούλου, υπεύθυνη του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Πύργου, και του δήμου Ζαχάρως. Σκοπός τού προγράμματος είναι η απόκτηση από τους νέους γεωργούς απαραίτητων γνώσεων και εμπειριών στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις του αγροτικού επαγγέλματος, να ενσωματώνουν την καινοτομία, να παρακολουθούν τις εξελίξεις της τεχνολογίας και να ανταποκρίνονται στο ρόλο του αγρότη – επιχειρηματία που απαιτεί η εποχή μας.

Επισημαίνεται ότι, μέσα στις επόμενες ημέρες, θα ξεκινήσει άλλο ένα πρόγραμμα κατάρτισης 25 Νέων Γεωργών, ενώ στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η πραγματοποίηση μίας σειράς εκδηλώσεων – δράσεων για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών και την ενίσχυση επιχειρηματικών δεξιοτήτων, αποσκοπώντας στον εφοδιασμό των αγροτών μας – που αποτελούν  την πλειοψηφία του πληθυσμού του Δήμου μας – με δεξιότητες αιχμής και γνώσεις σχετικά με τις τάσεις στον αγροδιατροφικό τομέα, αλλά και προτεινόμενες λύσεις στις προκλήσεις που εμφανίζονται.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΗΣΕΙΣ